Hướng dẫn nâng cấp Windows 10 Home lên Windows 10 Pro miễn phí

NỘI DUNG CHÍNH

Mặc dù cho phép biến phiên bản Home của Windows 10 thành phiên bản Pro, nhưng Key này không thể kích hoạt những tính năng chỉ có mặt trên phiên bản Pro của nó.
Theo Digitaltrends, Windows 10 Pro cung cấp một số lợi thế so với phiên bản Home, chẳng hạn như BitLocker, công cụ điều khiển máy tính từ xa… Thế nhưng, một số người nâng cấp từ Windows 7 và 8 Pro không có quyền truy cập vào chúng. Ngay cả khi nhập vào khóa sản phẩm cũng không cho phép nâng cấp lên phiên bản Pro và mở khóa các tính năng nâng cao trên chúng. Bây giờ, Microsoft đã đưa ra một giải pháp đơn giản hơn.

1 zmfb Laptop Lê Sơn

Trong phần Settings > Update & Security > Activation, chọn “Change product key” và nhập vào mã khóa là VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T rồi làm theo hướng dẫn. Theo xác nhận từ một người điều hành diễn đàn Microsoft thì đây là khóa mặc định của Windows 10 Pro.

Người dùng phiên bản Home cần chọn nâng cấp với khóa mặc định để biến nó thành Windows 10 Pro. Tuy nhiên, Microsoft sẽ kiểm tra khóa kỹ thuật số. Đây được hiểu như là một khóa xác nhận rằng người dùng có quyền tiếp cận với phiên bản Pro thực sự hay không. Khóa này được lưu trữ trong máy chủ của Microsoft dựa vào những mã phần cứng mà người dùng đang sử dụng.

2 pazy Laptop Lê Sơn

Chẳng hạn, khi nâng cấp từ Windows 7 hoặc 8.1 lên Windows 10 Pro, Microsoft sẽ kiểm tra thông tin hệ thống để xác nhận bạn sẽ được tiếp cận Windows 10 Pro một cách thực sự.

Microsoft cho biết họ sẽ giải thích rõ ràng hơn nữa quá trình này trong tương lai không xa. Quá trình nâng cấp đã diễn ra một cách suôn sẻ cho nhiều người dùng.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on reddit
Share on linkedin