Active bản quyền kĩ thuật số Windows 10 Pro 1703 miễn phí

NỘI DUNG CHÍNH

Microsoft vẫn hỗ trợ chúng ta sử dụng Windows 10 Pro 1703 bản quyền kĩ thuật số bằng cách nâng cấp lên từ Windows 7. Lãng khách giới thiệu với các bạn một cách hết sức đơn giản để lên bằng Clip ngắn sau:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on reddit
Share on linkedin