Hướng dẫn cách Activate by phone cho Windows và Office - Laptop Lê Sơn

Hướng dẫn cách Activate by phone cho Windows và Office

Ưu cầu Bước 1: Các bạn tải  MSAct Plus v1.0.7 Bước 2: các bạn lấy Key ở dưới. lưu ý lấy đúng phiên bản mà bác bạn đang dùng B3: sau khi lấy Key xog các bạn làm theo hướng dẫn ở dưới để lấy Step2 và đăng ở Group Laptop Phong Linh để lấy Step3 để Activate