Hướng dẫn cách Activate by phone cho Windows và Office

NỘI DUNG CHÍNH

Ưu cầu
Bước 1: Các bạn tải  MSAct Plus v1.0.7

Bước 2: các bạn lấy Key ở dưới. lưu ý lấy đúng phiên bản mà bác bạn đang dùng

B3: sau khi lấy Key xog các bạn làm theo hướng dẫn ở dưới để lấy Step2 và đăng ở Group Laptop Phong Linh để lấy Step3 để Activate

Activate Laptop Lê Sơn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on reddit
Share on linkedin