select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01001470' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01001470' and t_pro_group_product.group_id IN ('3680') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
HP Elitebook-Workstation

Chủ sở hữu

MÁY TÍNH LÊ SƠN

Cửa hàng duy nhất suốt 17 Năm chỉ bán Laptop Mỹ
Lưu trữ Danh sách hơn 30.000 Khách hàng

Kết nối

Hỗ trợ trực tuyến

 • LaptopLê Sơn Hà Nội

  ĐT: 096.696.4334

  Email: leson.hn@gmail.com

 • LaptopLê Sơn Sài Gòn

  ĐT: 0961.996.998

  Email: leson.sg@gmail.com

 • Video giới thiệu

  Laptop HP

  Sắp xếp theo:
  HP Probook 11G2
  HP Probook 11G2

  HP Zbook 14 G2
  Laptop Lê Sơn - HP Zbook 14 G2

  HP Elitebook 820G3 (820 G3)


  HP Probook 450 G3 (450G3)
  HP Probook 450 G3 (450G3)

  HP Zbook 17 G4 (Zbook 17G4)
  HP Zbook 17 G4 (Zbook 17G3)

  HP Elitebook 850G3 (850 G3)
  HP Elitebook 850G3 (850 G3)


  HP Zbook Studio 15G3
  HP Zbook Studio 15G3

  HP Elitebook 840G5 (840 G5)
  HP Elitebook 840G5 (840 G5)

  HP Elitebook Folio 1040 G3 Nhiều cấu hình 1040G3
  HP Elitebook Folio 1040G3


  HP ZBook 17 G3 (17G3-M4000M)
  HP ZBook 17G3 M4000M

  HP ZBook 15 G3 (15G3)
  HP ZBook 15G3

  HP ZBook 15 G3 (15G3)

  16,500,000VNĐ

  HP Probook 430 G3 (430G3)
  HP Probook 430G3