select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01001470' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01001470' and t_pro_group_product.group_id IN ('3673') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
- HP Elitebook | Dell | ThinkPad | WorkStation | Laptop LÊ SƠN

Chủ sở hữu

MÁY TÍNH LÊ SƠN

Cửa hàng duy nhất suốt 16 Năm chỉ bán Laptop Mỹ
Lưu trữ Danh sách hơn 30.000 Khách hàng

Kết nối

Hỗ trợ trực tuyến

 • LaptopLê Sơn Hà Nội

  ĐT: 096.696.4334

  Email: leson.hn@gmail.com

 • LaptopLê Sơn Sài Gòn

  ĐT: 0961.996.998

  Email: leson.sg@gmail.com

 • Video giới thiệu

  Giá 5 đến 7 triệu

  Sắp xếp theo:
  Dell Latitude E7240
  Laptop Dell Latitude E7240 nhiều tùy chọn

  Dell Latitude E7240

  5,400,000VNĐ

  DELL LATITUDE E7440
  DELL LATITUDE E7440

  DELL LATITUDE E7440

  5,600,000VNĐ

  DELL LATITUDE E7250
  Laptop DELL LATITUDE E7250

  DELL LATITUDE E7250

  6,000,000VNĐ


  Dell Latitude E6540
  Dell Latitude E6540 Nhiều cấu hình

  Dell Latitude E6540

  6,000,000VNĐ

  Dell Latitude E5450
  Dell Latitude E5450 nhiều cấu hình

  Dell Latitude E5450

  5,900,000VNĐ

  HP Probook 430 G3 (430G3)
  HP Probook 430G3


  Dell Laitude E5470
  Dell Laitude E5470 nhiều cấu hình

  Dell Laitude E5470

  7,700,000VNĐ

  HP Elitebook 820 G2 (820G2)
  HP Elitebook 820G2

  Dell Latitude E5250
  Dell Latitude E5250

  Dell Latitude E5250

  5,800,000VNĐ


  Dell Latitude E5440
  Dell Latitude E5440

  Dell Latitude E5440

  5,400,000VNĐ

  Dell Latitude E5540
  Dell Latitude E5540

  Dell Latitude E5540

  5,600,000VNĐ

  HP Probook 640 G1 (640G1)
  HP 640G1 - RAM 4GB - SSD 120GB