select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01001470' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01001470' and t_pro_group_product.group_id IN ('3672') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
- HP Elitebook | Dell | ThinkPad | WorkStation | Laptop LÊ SƠN

Chủ sở hữu

MÁY TÍNH LÊ SƠN

Cửa hàng duy nhất suốt 15 Năm chỉ bán Laptop Mỹ
Lưu trữ Danh sách hơn 20.000 Khách hàng

Kết nối

Hỗ trợ trực tuyến

 • Lê Sơn Hà nội : 0961.996.998 - 096.696.4334

  ĐT: Phong Ky thuat 0979.444.550

  Email: leson.hn@gmail.com

 • Lê Sơn Sài gòn: 09.1900.1220 - 0868.00.2468

  ĐT:Phong Ky thuat 0979.444.550

  Email: leson.sg@gmail.com

 • Video giới thiệu

  Giá từ 3 đến 5 triệu

  Sắp xếp theo:
  Lenovo Thinkpad X230
  Thinkpad X230

  Lenovo Thinkpad X230

  5,300,000VNĐ

  Laptop HP Workstation 8460W Workstation
  Laptop HP Workstation 8460W Máy trạm rẻ nhất

  Laptop HP Probook 6560B
  Laptop HP Probook 6570B

  Laptop HP Probook 6560B

  4,600,000VNĐ


  Laptop Panasonic CF-19 Laptop Quân đội
  Laptop Panasonic CF-19

  Fujitsu Lifebook T731 Laptop lai Máy tính bảng
  Fujitsu Lifebook T731 Laptop lai Máy tính bảng

  Dell Latitude E6330 - Mạnh mẽ và nhỏ gọn
  Dell Latitude E6330 mạnh mẽ và nhỏ gọn


  Dell Latitude E5430
  Laptop Dell 5430

  Dell Latitude E5430

  4,500,000VNĐ

  Laptop Dell Latitude E5530
  Dell Latitude E5530

  Laptop HP Probook 6570B
  Laptop HP Probook 6570B

  Laptop HP Probook 6570B

  4,900,000VNĐ


  Laptop HP Workstation 8470W Workstation
  Laptop HP Workstation 8470W Máy trạm nhỏ gọn

  Laptop Dell Latitude E6430s
  Laptop Dell Latitude E6430s

  Laptop Dell Latitude E6530 - Nhiều lựa chọn
  Laptop Dell E6530 - Nhiều lựa chọn