select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01001470' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01001470' and t_pro_group_product.group_id IN ('3667') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Dell Latitude-Precision

Chủ sở hữu

Laptop LÊ SƠN

Cửa hàng duy nhất suốt 15 Năm chỉ bán Laptop Mỹ
Lưu trữ Danh sách hơn 10.000 Khách hàng

Kết nối

Hỗ trợ trực tuyến

 • Lê Sơn Hà nội : 09.1800.2220 - 096.695.1234

  ĐT: Phong Ky thuat 096.696.4334

  Email: leson.hn@gmail.com

 • Lê Sơn Sài gòn: 09.1900.1220 - 09.7300.7300

  ĐT:Phong Ky thuat 096.696.4334

  Email: leson.sg@gmail.com

 • Video giới thiệu

  Laptop Dell

  Sắp xếp theo:
  Laptop Dell Latitude E3340 Hàng U.S.Army
  Laptop Dell Latitude E3340 Hàng U.S.Army

  Thêm vào giỏ
  Laptop Dell Latitude E6430s
  Laptop Dell Latitude E6430s

  Thêm vào giỏ
  Dell Latitude E6540 - Laptop Đồ họa USA
  Dell Latitude E6540 - Laptop Đồ họa USA

  Thêm vào giỏ

  Laptop Dell Latitude E6330 - 320GB
  Laptop Dell Latitude E6330 - 320GB hàng USA

  Thêm vào giỏ
  LAPTOP DELL PRECISION M6600
  LAPTOP DELL PRECISION M6600 nguyên bản USA

  Thêm vào giỏ
  LAPTOP DELL PRECISION M4600 2820/2860QM
  LAPTOP DELL PRECISION M4600 2820/2860QM

  Thêm vào giỏ

  DELL LATITUDE E7240 core i7/ TOUCH-CARBON Siêu nhỏ, Siêu mạnh.
  DELL LATITUDE E7240 core i7/ TOUCH-CARBON Siêu nhỏ, Siêu mạnh.

  Thêm vào giỏ
  DELL LATITUDE E7450 Carbon - Core i7 / Ram 8 / SSD256GB
  Laptop DELL LATITUDE E7450 - Core i7 / Full HD / Ram 8 / SSD256GB

  Thêm vào giỏ
  Laptop Dell Latitude E6440 Hàng USA
  Laptop Dell Latitude E6440 Hàng xuất cho USA

  Thêm vào giỏ

  DELL LATITUDE E7450 CARBON Màn hình Cảm ứng
  DELL LATITUDE E7450 CARBON

  Thêm vào giỏ
  Laptop Dell Latitude E6520 HD+/ Core i7 / nVIDIA
  Laptop Dell Latitude E6520 HD+/ Core i7 / nVIDIA

  Thêm vào giỏ
  DELL LATITUDE E7440 SSD - USA Ultrabook
  DELL LATITUDE E7440 SSD - USA Ultrabook

  Thêm vào giỏ