select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01001470' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01001470' and t_pro_group_product.group_id IN ('10929') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Loại mỏng / Nhẹ 81 items - LÊ SƠN - 16 Năm chuyên Laptop Mỹ

Chủ sở hữu

MÁY TÍNH LÊ SƠN

Cửa hàng duy nhất suốt 16 Năm chỉ bán Laptop Mỹ
Lưu trữ Danh sách hơn 30.000 Khách hàng

Kết nối

Hỗ trợ trực tuyến

 • Lê Sơn Hà Nội : 09.1800.2220 - 0973.081.081 - 096.695.1234

  ĐT: Phòng ky thuât: 083.438.5560

  Email: leson.hn@gmail.com

 • Lê Sơn Sài Gòn: 09.1900.1220 - 08680 02468 - 0961.996.998

  ĐT: Phòng ky thuât: 0911.969.899

  Email: leson.sg@gmail.com

 • Video giới thiệu

  Loại mỏng / Nhẹ

  Sắp xếp theo:
  Laptop Dell Latitude E7240 BH 12 tháng.
  Laptop Dell Latitude E7240 Bảo hành 12 tháng

  Laptop HP Probook 640 G1 (640G1)
  Laptop HP Probook 640G1

  HP Elitebook 840G1 (840 G1)
  HP Elitebook 840 G1 (840G1)


  DELL LATITUDE E7440 - Bảo hành 12 tháng.
  DELL LATITUDE E7440

  HP Elitebook 840 G2 (840G2)
  HP Elitebook 840G2

  DELL LATITUDE E7250
  Laptop DELL LATITUDE E7250

  DELL LATITUDE E7250

  6,150,000VNĐ


  Dell Latitude E5450
  Dell Latitude E5450

  Dell Latitude E5450

  6,400,000VNĐ

  HP Elitebook FOLIO 9480M Bảo hành 12 tháng
  HP Elitebook FOLIO 9480M Bảo hành 12 tháng

  Laptop HP Probook 450 G2 (450G2)
  Laptop HP Probook 450G2


  Laptop DELL LATITUDE E7450
  Laptop DELL LATITUDE E7450

  Dell Laitude E5470
  Dell Laitude E5470

  Dell Laitude E5470

  8,300,000VNĐ

  HP EliteBook Folio 1020 G1 (1020G1)
  HP EliteBook Folio 1020 G1 giá tốt