select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01001470' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01001470' and t_pro_group_product.group_id IN ('10929') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Loại mỏng / Nhẹ 32 items - LÊ SƠN - 17 Năm chuyên Laptop Mỹ

Chủ sở hữu

MÁY TÍNH LÊ SƠN

Cửa hàng duy nhất suốt 17 Năm chỉ bán Laptop Mỹ
Lưu trữ Danh sách hơn 30.000 Khách hàng

Kết nối

Hỗ trợ trực tuyến

 • LaptopLê Sơn Hà Nội

  ĐT: 096.696.4334

  Email: leson.hn@gmail.com

 • LaptopLê Sơn Sài Gòn

  ĐT: 0961.996.998

  Email: leson.sg@gmail.com

 • Video giới thiệu

  Loại mỏng / Nhẹ

  Sắp xếp theo:
  Dell Latitude 5410
  Dell Latitude 5410

  Dell Latitude 5410

  21,000,000VNĐ

  Dell Latitude 5300
  Dell Latitude 5300

  Dell Latitude 5300

  16,300,000VNĐ

  Lenovo Thinkpad T460s
  Lenovo Thinkpad T460s

  Lenovo Thinkpad T460s

  11,500,000VNĐ


  Dell Latitude 5400
  Dell Latitude 5400

  Dell Latitude 5400

  15,900,000VNĐ

  Dell Latitude 7410
  Dell Latitude 7410

  HP Elitebook 820G3 (820 G3)


  Dell Latitude 7280
  Dell Latitude 7280 - Màn hình Full HD IPS Cảm ứng

  HP Probook 450 G3 (450G3)
  HP Probook 450 G3 (450G3)

  Thinkpad YOGA 260
  Thinkpad YOGA 260


  Thinkpad X260
  Thinkpad X260

  Thinkpad X260

  7,500,000VNĐ

  Dell Latitude 7390
  Dell Latitude 7390

  Dell Precision 5540 (T2000)
  Dell Precision 5540 (M5540) New