select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01001470' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01001470' and t_pro_group_product.group_id IN ('10912') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Laptop Văn Phòng 40 items - LÊ SƠN - 16 Năm chuyên Laptop Mỹ

Chủ sở hữu

MÁY TÍNH LÊ SƠN

Cửa hàng duy nhất suốt 16 Năm chỉ bán Laptop Mỹ
Lưu trữ Danh sách hơn 30.000 Khách hàng

Kết nối

Hỗ trợ trực tuyến

 • LaptopLê Sơn Hà Nội

  ĐT: 096.696.4334

  Email: leson.hn@gmail.com

 • LaptopLê Sơn Sài Gòn

  ĐT: 0961.996.998

  Email: leson.sg@gmail.com

 • Video giới thiệu

  Laptop Văn Phòng

  Sắp xếp theo:
  Dell Latitude E6440
  Laptop Dell Latitude E6440 Hàng USA

  Dell Latitude E6440

  5,500,000VNĐ

  Dell Latitude E7240
  Laptop Dell Latitude E7240 nhiều tùy chọn

  Dell Latitude E7240

  5,400,000VNĐ

  DELL LATITUDE E7440
  DELL LATITUDE E7440

  DELL LATITUDE E7440

  5,600,000VNĐ


  DELL LATITUDE E7250
  Laptop DELL LATITUDE E7250

  DELL LATITUDE E7250

  6,000,000VNĐ

  Dell Latitude E6540
  Dell Latitude E6540 Nhiều cấu hình

  Dell Latitude E6540

  6,000,000VNĐ

  Dell Latitude E5450
  Dell Latitude E5450 nhiều cấu hình

  Dell Latitude E5450

  5,900,000VNĐ


  DELL LATITUDE E7450
  Laptop DELL LATITUDE E7450 nhiều cấu hình tùy chọn

  DELL LATITUDE E7450

  7,000,000VNĐ

  Dell Laitude E5470
  Dell Laitude E5470 nhiều cấu hình

  Dell Laitude E5470

  7,700,000VNĐ

  DELL LATITUDE E7470
  Laptop DELL LATITUDE E7470

  DELL LATITUDE E7470

  8,500,000VNĐ


  Dell Latitude E7480
  Dell Latitude E7480

  Dell Latitude E7480

  10,100,000VNĐ

  Dell Latitude 5480 (E5480)
  Dell Latitude 5480

  HP Elitebook Folio 1040 G3 (1040G3)
  HP Elitebook Folio 1040 G3